جزئیات خبر

 • تالیف کتاب استانداردهای آموزش سازمانی

  ©   پیشگفتار

  همگام با تغییر در نگرش سازمان‌های بزرگ و کوچک جهت ایجاد سهم بیشتر در بازارهای رقابتی که به سرعت در حال تغییر و تحول هستند، نیاز به پیشرفت، توسعه و عملکرد هوشمندانه در مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، موجب افزایش سهم آموزش و توسعه انسانی شده است و با توجه به سیر ارائه استانداردها در حوزه آموزش و توسعه انسانی توسط موسسه استاندارد ISOمی‌توان این تغییرات را مشاهده نمود.

  درراستای تحولات برنامه درسی رشتهآموزش و بهسازی منابع انسانی وایجاد سرفصل مشخص برای استانداردهای آموزشی سازمانی و همچنین آگاهی بیشتر و یکپارچه کارشناسان و مدیران آموزش و منابع انسانی سازمان­ها، ما را برآن داشت که مجموعه­ای از استانداردهای پرکاربرد و تخصصی در حوزه آموزشی سازمان را در پنج فصل گردآوری نماییم تا بستری مناسببرای دانشجویان و محققان رشته‌ها و تخصص­های یادشده فراهم گردد.

  فصل اول به مقدمه­ای جامع در حوزه آموزش‌های سازمانی می­پردازدتا بسترفکری مخاطب را جهت ورود به مباحث تخصصی استاندارد فراهم نماید.به‌منظور یادگیری هرچه بهتر فصل­های پیش رو، مطالعه دقیقفصل اول توصیه می­شود.

  فصل دوم کتاب، باآخرین ویرایش استاندارد ISO10015:2019تحت عنوان «راهنمایی برای مدیریت صلاحیت و پیشرفت کارکنان» آشنا می­شویم. این استاندارد راهنمایی جهت ایجاد بسترهای آموزشی مدیریت کیفیت (بند 7-2، ISO9001:2015) است.

  فصل سوم استاندارد ISO21001:2018تحت عنوان «سیستم‌های مدیریت برای سازمان‌های آموزشی» ارائه شده استکه شخصیت کاملاً واحد و از همه مهم‌تر بستر قابل توجهی با در نظر گرفتن مأموریت و چشم­انداز سازمان‌ها، نقش مؤثر رهبری سازمان، جایگاه یادگیری و ارزش سرمایه انسانی را در سایه یک فرهنگ‌سازی منسجم ایجاد می­نماید و در دل خود مفاهیم ارزشمندی را رهنمود می­کند.

  فصل چهارم استاندارد ISO29993:2017تحت عنوان «ارائه خدمات یادگیری در آموزش‌های غیر­رسمی»است. این استاندارد ابزاری مناسب برای ایجاد فضای یادگیری مبتنی بر نتایج مدنظر سازمان­های استفاده‌کننده از خدمات یادگیری را فراهم می­سازد.

  فصل پنجم استاندارد ISO29992:2018 تحت عنوان «ارزیابی پیامدهای خدمات یادگیری» است.

  مهم‌ترین اصل در برونداد هر نوع آموزشی، چه در سطح آموزش‌های رسمی و یا غیررسمی (حین خدمت) وجود ارزیابی­های مناسب و منصفانه می­باشد که در این استاندارد به آن پرداخته شده است و بر اساس آن می­توان در ارزش‌گذاری بر صلاحیت و شایستگی آزمون دهندگان صحه گذاشت و نیز می­توان بستر رشد را در مسیرهای تحصیلی یا شغلی با رعایت عدالت فراهم نمود.

  در پایان از مدیریت موسسه آموزشی و فرهنگی انتشاراتی پردازش جناب آقای مهندس کفاشیانو همچنین از سرکار خانم میترا علیزاده که صفحه آرایی اثر را بر عهده داشتند و در چاپ این اثر مؤلفین را یاری نموده‌اند و همچنین حمایت معنوی انجمن مدیریت ایران و انجمن آموزش و بهسازی منابع انسانی کشور تقدیر و تشکر می‌نماییم. 


ابلاغ ها

v

آدرس: تهران- خیابان ولی عصر- نرسیده به میدان ولی عصر- کوچه نصر- پلاک 15- طبقه 3

تلفن: 88853505 - 021 (ده خط)

فکس: داخلی 102

ایمیل: info@kmdco.co