دوره های برون سازمانی   »  طراحی و ساخت تابلوهای MV و LV  » 

دوره طراحی جامع تابلوهای برق

 

مفاهیم(Concept) و امکانات کمک آموزشي

تشريح موضوعات

موضوع جلسات

معرفي منابع و رفرنس ها

 

 

 

 

 

تعريف کلي تابلوي برق و نقش آن در تأسيسات الکتريکي

آشنايي با انواع تابلوها و سطح آن در شبکه

آشنايي با انواع تابلوها از نظر ساختار مکانيکي و کاربرد آنها

آشنايي با تست هاي مختلف تايپ تست و روتين تست تابلوهاي فشار ضعيف

آشنايي با مدارک تابلوها و تشريح آنها

آشنايي با مشخصات فني مکانيکال و الکتريکال تابلوهاي برق

مشخصات فني تابلوهاي فشار ضعيف

ارائه کاتالوگهاي نمونه کليدهاي خودکار

بررسی مدارات فرمان داخلی کلیدها، shunt trip,trip coil, close coil,lockout,reset, UVR,……….

 

کليدهاي خودکار حفاظت موتورها   MPCB و طراحی یک نمونه مدرا فرمان

کليدهاي خودکار کامپکتMCCB و طراحی یک نمونه مدرا فرمان

کليدهاي خودکار هوايي ACB و طراحی یک نمونه مدرا فرمان

کليدهاي خودکار مينياتوري و کليدهاي نشتي جريان به زمين ELR,MCB

تجهيزات الکتريکي بکار رفته در تابلوهاي فشار ضعيف (1)

ارائه کاتالوگهاي نمونه کليدهاي خودکار

فیوزهای تایپ gL,aM,gTr,…….

فیوزهای HRC

کنتاکتورهای تایپ، AC1,AC2,. , کنتاکتهای کمکی و تفاوت مدار داخلی آنها

آمپر متر، ولتمتر، ترانسدیوسر آنالوگ و دیجیتال

فيوزهاي بکار رفته در تأسيسات الکتريکي فشار ضعيف

کليد فيوزها وکليدهاي گردان

کنتاکتورهاي اصلي و کمکي و رله هاي اضافه بار

دستگاه هاي اندازه گيري

تجهيزات فرمان و نمايشگر

رله هاي مانيتورينگ

تجهيزات الکتريکي بکار رفته در تابلوهاي فشار ضعيف (2)

 

 

 

استاندارد جداسازي محفظه هاي تابلوهاي برق

انواع تابلوهاي برق از نظر مکانيزم عملکرد (ثابت - کشويي)

آشنايي کامل با تابلوهاي فشار ضعيف کشويي و مشخصات فني

آشنايي با انواع تابلوهاي برق فشار ضعيف از نظر مکانيزم عملکرد

ارائه نقشه هاي مدرات نمونه به همراه جزوه

 

 

 

 

فيدرهاي راه انداز موتور و انتخاب تجهيزات مختلف

طراحي مدارات فرمان فيدرهاي موتوري

فيدرهاي غير موتوري و انتخاب تجهيزات مختلف

فيدرهاي ورودي و باس کوپلر تابلوهاي فشار ضعيف و محاسبه ظرفيت

مدارات کنترل فيدرهاي ورودي و باس کوپلر

فيدرهاي تابلوهاي فشار ضعيف

 

 

 

تعریف Bsic Insulation Level

آشنايي با تابلوهاي فشار متوسط و کاربرد آنها در سطوح مختلف شبکه

انواع تابلوهاي برق از نظر مکانيزم عملکرد (ثابت - کشويي)

آشنايي با تست هاي مختلف تايپ تست و روتين تست تابلوهاي فشار متوسط

اثر از دياد ارتفاع از سطح دريا بروي عايق بندي تابلوهاي فشار متوسط

مشخصات فني تابلوهاي فشار متوسط

ارائه کاتالوگهاي نمونه

مدارات داخلی کلیدهای قدرت، Anti Pumping ، close &

کلاس دقت، کلاس حفاظتی، Burden,..

 

 

فیوزهای فشار متوسط HRC

انواع کليدهاي قدرت (ديزنگتور)

کليدهاي سکسيونر ساده ، قابل قطع زير بار و زمين

ترانسفورمرهاي جريان اندازه گيري و حفاظتي

ترانسفورمرهاي ولتاژ اندازه گيري و حفاظتي

انواع مقره ها و نمايشگرهاي ولتاژ خازني

فيوزهاي بکار رفته در تأسيسات الکتريکي فشار متوسط و پايه فيوزها

تجهيزات الکتريکي بکار رفته در تابلوهاي فشار متوسط

 

 

 

 

فيدرهاي مختلف تابلوهاي فشار متوسط ثابت و اينترلاک هاي مورد نياز

فيدرهاي مختلف تابلوهاي فشار متوسط کشويي و اينترلاک هاي مورد نياز

آشنايي با تابلوهاي فشار متوسط واحد رينگ اصلي (Ring Main Unit)

آشنايي با اينترلاکهاي مکانيکي و الکتريکي تابلو هاي فشار متوسط

فيدرهاي تابلوهاي فشار متوسط

ارائه دستورالعمل نمونه بسته بندي ، حميل و نصب تابلوها

 

ارائه کاتالوگهاي نمونه باس داکت

 

انواع بسته بندي تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعيف و اصول بسته بندي

نحوه حمل صحيح انواع تابلوهاي برق

نحوه نصب صحيح انواع تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط

آشنايي با باس داکت هاي فشار ضعيف و فشار متوسط و مدارک مربوطه

انتخاب صحيح باس داکت ها و لوازم مربوطه و همچنين نصب آنها

مطالب تکميلي

ارائه هندبوک اصلاح ضريب قدرت

ارائه کاتالوگهاي مرتبط

محاسبه توان راکتیو درخواستی جهت جبران سازی

 

 

انواع خازنهاي فشار ضعيف و مشخصات و کاربرد هر يک از آنها

انواع جبران سازي در تأسيسات فشار ضعيف

طراحي بانک هاي خازني فشار ضعيف و انتخاب تجهيزات لازم

انواع جبران سازي در تأسيسات فشار متوسط

طراحي بانک هاي خازني فشار متوسط و انتخاب تجهيزات لازم

بانک هاي خازني

معرفی رله های حفاظتی پر کاربرد

 

 

 

 

 

 

ارائه کاتالوگ یک رله پر کاربرد Reacceleration

آشنایی با سخت افزار رله های حفاظتی و تشریح بخش های مختلف

آشنایی با سیستم مانیتورینگ مدار تریپ کلیدهای قدرت

آشنایی با رله سنکرون چک و کاربرد آن و تشربح عملکرد

استفاده از رله های حفاظتی میکرو پروسسوری در کنترل و مدیریت تابلوها

آشنایی با رله های لاک اوت و توابع کنترلی دیگر

آشنایی با رله های  Reaccelerationو کاربرد آن در فیدرهای تغذیه موتورها

بحث های تکمیلی در مورد

رله های حفاظتی و تابلوهای

فشار متوسط

ارانه نمونه نقشه های مربوطه

 

 

فيدرهاي موتوري فشار متوسط کنترل شده با کنتاکتور و فیوز

فيدرهاي موتوري فشار متوسط کنترل شده با ديژنگتور

فيدرهاي فشار متوسط تغذيه ترانسفورمرهای کنترل شده با کنتاکتور و فیوز

فيدرهاي فشار متوسط تغذيه ترانسفورمرهای کنترل شده با دیژنگتور

فيدرهاي فشار متوسط خروجی برای تغذیه تابلوهای دیگر

طراحی لاجیک دیاگرام و مدارات

تک خطی ، قدرت و کنترل

فیدر های خروجی

تابلوهای فشار متوسط

 

طراحی با سیستم سنکرون چک و بدون آن

 

ارانه نمونه لاجیک های مربوطه

لاجیک دیاگرام وصل و قطع فیدرهای ورودی و کوپلر به شکل کلی

لاجیک دیاگرام وصل و قطع فیدر ورودی تابلوهای فشار متوسط وضعیف

لاجیک دیاگرام وصل و قطع باس کوپلر تابلوهای فشار متوسط وضعیف

آشنایی با نحوه طراحی لاجیک دیاگرام در تابلوهایی با آرایش های متفاوت

طراحی لاجیک دیاگرام

فیدر های ورودی و باس کوپلر

تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

طراحی با سیستم سنکرون چک و بدون آن

 

 ارانه نمونه نقشه های مربوطه

 

فیدرهای ورودی تابلوهای فشار متوسط

فیدرهای باس کوپلر تابلوهای فشار متوسط

فیدرهای باس رایزر و اندازه گیری تابلوهای فشار متوسط

فیدرهای ورودی از ژنراتور فشار متوسط و اعمال تغییرات در لاجیک دو از سه

طراحی مدارات تک خطی ، قدرت و کنترل فیدر های ورودی و باس کوپلر

تابلوهای فشار متوسط

تشریح اینترلاکهای کلیدی ، مکانیکی و الکترومکانیکی

هماهنگی بین تابلوهای بالا دست و پایین دست و اینترلاکهای مربوطه

طراحي اينترلاک الکتريکي سکسيونرهاي زمين روي فيدرهاي ورودي و باس بار

خطاهای مختلف مکانیکی ترانسفورمرهای قدرت و توزیع و اعمال آنها در مدارات

طراحی و مدیریت اینترلاکها

در تابلوهای فشار متوسط

و موارد تکمیلی

ارانه نمونه نقشه های مربوطه

 

معرفی رله های پر کاربرد کنترل و حفاظت دیزل ژنراتورها 

طراحي لاجیک دیاگرام و مدارات قدرت و فرمان فيدرهاي ورودي و کوپلر تابلوهاي فشار ضعيف دارای دو ورودی شهر و ژنراتور

آشنایی با رله های کنترلر و حفاظت ژنراتورها و سیستم خودکار راه اندازی و حفاظت ژنراتورها و تطبیق مدارات تابلو با ژنراتورهای اضطراری

طراحی لاجیک دیاگرام و مدارات تک خطی ، قدرت و کنترل تابلوهای دارای ورودی شهر و ژنراتور اضطراری

 طراحی سیستم های تغذیه کمکی تابلوهای برق

انواع حفاظت در سیستمهای توزیع تغذیه کمکی

 

 

سیستم توزیع تغذیه کمکی AC و DC در تابلوهای برق و حفاظت و نظارت

آشنایی با طراحی تابلوهای توزیع UPS های AC و DC در پست های برق

طراحي تابلوهاي مارشالينگ و اينترپوزينگ و آشنایی با تابلوهای RTU

آشنایی با ساختار تابلوهای حفاظت و کنترل

آشنایی کلی با سیستمهای PDCS  و PMS و نیازهای مربوطه

طراحی تابلوهای برق با کاربردهای

خاص

 

 

 

 

آشنایی با جداول محدود کنندگی جریان و هماهنگی حفاظتی کلیدهای پر کاربرد

محاسبات توان مصارف کمکي براي سايزينگ باتري شارژر

محاسبات حرارت ايجاد شده توسط تابلو براي سايزينگ سيستم برودتي

آشنایی با انتخاب پیشرفته کلید های خودکار فشار ضعیف و بحث هماهنگی و محدود کنندگی جریان اتصال کوتاه و هماهنگی های تجهیزات مختلف با همدیگر

پورت های اطلاعاتی تجهیزات مختلف مورد استفاده در تابلوها و اصول طراحی

مطالب تکمیلی

و محاسبات

انتخاب انواع باس داکت ها و ارائه کاتالوگ های نمونه

انتخاب انواع باس داکت ها و ارائه کاتالوگ های نمونه

مشاهده و بررسی اسلایدهای مربوطه 

 

آشنایی با باسداکت های فشار ضعیف و کاربرد انواع مختلف آنها و مقادیر نامی

آشنایی با باسداکت های فشارمتوسط و کاربرد انواع مختلف آنها و مقادیر نامی

آشنایی با مورد مهم در خصوص طراحی و نصب باسداکتهای پروژه ها

باس داکت های فشار ضعیف

و فشار متوسط

 

ارائه نمره نهایی

انجام پروژه جامع مربوط به طراحي تابلوي برق

پرسش و پاسخ متفرقه در خصوص تابلوهاي برق

امتحان پايان دوره

 

مرحله پاياني شامل آزمون و پروژه

 

 

 

 

آدرس: تهران- خیابان ولی عصر- نرسیده به میدان ولی عصر- کوچه نصر- پلاک 15- طبقه 3

تلفن: 88853505 - 021 (ده خط)

فکس: داخلی 102

ایمیل: info@kmdco.co